Projectadvies

Inkoop is een dynamisch vak, welke gelukkig steeds hoger op de managementagenda komt. Dit houdt in dat het vak zich ook de komende jaren zal blijven ontwikkelen.Contractmanagement en Supply Chain Management zijn binnen toonaangevende organisaties ingeburgerde begrippen. Ook wordt regelmatig het woord Procurement gebruikt in plaats van Inkoop, dit overigens mede door de internationalisering van de verschillende markten.
Provendium voor al uw Projectadvies

Inkoop is een dynamisch vak, welke gelukkig steeds hoger op de managementagenda komt. Dit houdt in dat het vak zich ook de komende jaren zal blijven ontwikkelen. Provendium staat ervoor in deze ontwikkelingen bij te houden. Lidmaatschap van inkoopverenigingen, en het bijwonen van verschillende seminars en overlegorganen.

Inkoop is een dynamisch vak, welke gelukkig steeds hoger op de managementagenda komt. Dit houdt in dat het vak zich ook de komende jaren zal blijven ontwikkelen. Provendium staat ervoor in deze ontwikkelingen bij te houden. Lidmaatschap van inkoopverenigingen, en het bijwonen van verschillende seminars en overlegorganen.
Procurement
De ‘traditionele’ manier van inkopen heeft afgedaan. De inkoper die nog het laatste dubbeltje (dat ook na de invoering van de Euro is blijven bestaan) uit een deal wil persen, zonder daarbij op andere relevante voorwaarden te letten, is niet meer van deze de tijd. Risico inventarisatie en het denken in ketens binnen een bedrijf.
Contractmanagement
Contractmanagement is het proces waarbij, op basis van verkregen input, getekende contracten en wijzigingen hierop eenduidig worden vastgelegd, beheerd en bewaakt. Het doel hiervan is volledige benutting van contracten te faciliteren en management-rapportages te genereren.